صومعه ادمونت - اتریش معروف به کتابخانه اش

یکی از قدیمی ترین صومعه های مقدس در قرن یازدهم تاسیس شده است. این صومعه در اروپای قرون وسطی به دو چیز معروف بود: مدرسه ای محبوب برای دختران اشراف و نسخه برداری های خطی. در مورد کتابخانه، نه تنها بخاطر نقاشی هایی عالی بلکه برای مجموعه عظیمی از حدود ۲۰۰ هزار کتاب و تقریبا ۱ هزار و ۵۰۰ نسخه خطی تا قرن هشتم، شهرت یافت.


/ 0 نظر / 7 بازدید