کتابخانه سیار یا ماشینی پر از کتاب

در سال ۲۰۱۳ «فونمی ایلوری»، روانشناس آموزشی موفق به کسب کمک هزینه جهت عملی کردن پروژه ای شد که مدت ها آرزویش را داشت. کتابخانه سیار (ماشینی پر از کتاب) _کتابخانه سیار - لاگوس، نیجریه_ در همه شهر می گردد و کتاب ها را به دست کودکان فقیر می رساند.

/ 0 نظر / 4 بازدید