کتابخانه خصوصی در میان کتابخانه های مشهور دنیا

هنرمند افسانه ای Rock and roll و گیتاریست گروه Rolling Stones به زندگی در میان کتاب ها عادت کرده بود. کتابخانه منزل او به عنوان یکی از چشم گیرترین ها در میان کتابخانه های مشهور تبدیل شده بود.


/ 0 نظر / 7 بازدید