کتاب بسیار نادر از شکسپیر

کتاب بسیار نادری از اولین نسخه شکسپیر مربوط به سال ۱۶۲۳ در کتابخانه Saint-Omer  - فرانسه. اولین نسخه ۷ سال پس از مرگ این نمایشنامه نویس بزرگ منتشر شده و شامل ۳۶ نمایشنامه از ۳۸ اثر اوست. این نسخه اصلی ترین منبع برای محققانی است که در مورد او تحقیق می کنند. خواندن اصلی ترین متن «رومئو و ژولیت» از این کتاب واقعا ارزشمند است. اولین صفحه این نمایشنامه در عکس دیده می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید