کتابخانه ای که مانع استفاد محمد علی کلی در کودکی شد

 در سال ۱۹۶۳ «Cassius Clay» بوکسور معروف که اکنون با نام محمد علی کلی شناخته می شد، از زادگاه خود «لوییویل» بازدید کرد و به کتابخانه اش رفت. در آنجا او چند عضو از جماعت خواهران خیریه Nazareth را دید و در عکس با آنها به موضوعی می خندد. محمد علی خاطراتی از این دانشگاه داشت. در شرایط نابرابری نژادی او نمی توانست در آنجا درس بخواند اما در کودکی با رنگ کردن میز و تخته ها برای کسب درآمد در این مدرسه کار کرده بود.


/ 0 نظر / 5 بازدید