تنهاترین کتابخانه

معماران این کتابخانه چینی، ساحل شنی و جدا از شلوغی و ترافیک شهر را انتخاب کردند تا نشان دهند چگونه باید به شکلی درست از خواندن لذت برد. از پنجره ها منظره زیبای دریا پیداست. تا کتابخانه باید پیاده بروید (جاده ای در نزدیکی آن وجود ندارد). مبلمان کتابخانه بسیار محقر است و در اطراف آن سکوتی کامل حکم فرماست. این کتابخانه از زمان افتتاح آن در سال ۲۰۱۵ به طور روزافزونی محبوب شده است به طوری که داخل آن همیشه شلوغ است و دیگر کمتر تنها می ماند.

/ 0 نظر / 5 بازدید